قیمت کورین اورانوس

محصولی مدرن ، با متریال کاشی و سرامیک

بازرگانی فونیکس نماینده فروش و اجرا

قیمت کورین اورانوس

شرکت  اورانوس از بزرگترین تولید کننده های سنگ مصنوعی در ایران است. این شرکت از نام کرولیت برای محصولات خود به جای کورین استفاده کرده است. شما برای اجرای کورین اورانوس، می توانید تمام طرح ها و رنگ های این برند را در ادامه مشاهده و بررسی نمایید. همچنین در اینجا میتوانید قیمت فروش ورق های کورین اورانوس را مشاهده نمایید.

021-91302560    09124107130

لیست قیمت کورین اورانوس

GR-104

قیمت : 2.000.000

GR-120

قیمت : 2.000.000

GR-136

قیمت : 2.000.000

MT-141

قیمت : 2.000.000

GR-149

قیمت : 2.000.000

GR-150

قیمت : 2.000.000

GR-152

قیمت : 2.000.000

GR-153

قیمت : 2.000.000

GR-154

قیمت : 2.000.000

GR-155

قیمت : 2.000.000

GR-160

قیمت : 2.000.000

GR-163

قیمت : 2.000.000

GR-167

قیمت : 2.000.000

GR-170

قیمت : 2.000.000

GR-171

قیمت : 2.000.000

GR-173

قیمت : 2.000.000

GR-174

قیمت : 2.000.000

GR-175

قیمت : 2.000.000

GR-176

قیمت : 2.000.000

GR-178

قیمت : 2.000.000

GR-179

قیمت : 2.000.000

GR-205

قیمت : 2.100.000

GR-206

قیمت : 2.100.000

GR-214

قیمت : 2.100.000

GR-231

قیمت : 2.100.000

GR-235

قیمت : 2.100.000

GR-236

قیمت : 2.100.000

GR-238

قیمت : 2.100.000

GR-239

قیمت : 2.100.000

GR-240

قیمت : 2.100.000

GR-241

قیمت : 2.100.000

GR-242

قیمت : 2.100.000

GR-250

قیمت : 2.100.000

GR-280

قیمت : 2.100.000

GR-290

قیمت : 2.100.000

GR-300

قیمت : 2.200.000

GR-303

قیمت : 2.200.000

GR-305

قیمت : 2.200.000

GR-307

قیمت : 2.200.000

GR-310

قیمت : 2.200.000

GR-321

قیمت : 2.200.000

GR-323

قیمت : 2.200.000

GR-400

قیمت : 2.400.000

GR-401

قیمت : 2.400.000

GR-402

قیمت : 2.400.000

GR-403

قیمت : 2.400.000

GR-405

قیمت : 2.400.000

GR-406

قیمت : 2.400.000

GR-410

قیمت : 2.400.000

GR-414

قیمت : 2.400.000

GR-420

قیمت : 2.400.000

GR-103

قیمت : 2.000.000

GR-133

قیمت : 2.000.000

GR-143

قیمت : 2.000.000

GR-191

قیمت : 2.000.000

GR-172

قیمت : 2.000.000

GR-142

قیمت : 2.000.000

GR-185

قیمت : 2.000.000

GR-144

قیمت : 2.000.000

GR-188

قیمت : 2.000.000

GR-147

قیمت : 2.000.000

GR-135

قیمت : 2.000.000

GR-291

قیمت : 2.000.000

GR-201

قیمت : 2.100.000

GR-234

قیمت : 2.100.000

GR-243

قیمت : 2.100.000

GR-301

قیمت : 2.200.000

GR-302

قیمت : 2.200.000

GR-315

قیمت : 2.200.000

GR-371

قیمت : 2.200.000

GR-372

قیمت : 2.200.000

GR-317

قیمت : 2.200.000

GR-309

قیمت : 2.200.000

GR-408

قیمت : 2.400.000

برای خرید و مشاوره محصولات با کارشناسان ما تماس بگیرید.